Người muốn mua

Hướng dẫn sơ lược trình tự mua nhà.

Là doanh nghiệp gắn bó mật thiết với địa phương. Nên chúng tôi tinh thông thông tin từng vùng. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để tìm kiếm bất động sản lý tưởng cho khách hàng.


Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin đất đai, tài sản bạn đang quan tâm.
Khi đến cửa hàng, cùng với việc điều chỉnh ngân sách và điều kiện nguyện vọng, hãy trao đổi với chúng tôi về những mong muốn và trăn trở của bạn.


Khi chọn bất động sản để mua, chúng tôi sẽ giúp bạn xác nhận các điều kiện mong muốn của bạn.
Vui lòng cho chúng tôi biết nguyện vọng, yêu cầu của bạn như xây nhà theo đặt hàng hoặc mua nhà xây sẵn, thu nhập hàng năm và cấu trúc gia đình, vị trí, chiều rộng, bản vẽ mặt bằng nhà, sự thuận tiện, v.v.


Dựa trên nội dung bàn bạc, lên kế hoạch huy động tiền, sau đấy sẽ tiến hành đi xem nhà, bất động sản theo nguyện
vọng của khách hàng.
Ngoài việc xem bản vẽ mặt bằng nhà ra việc kiểm tra môi trường xung quanh là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng cảm giác sống tại ngôi nhà.


Sau khi quyết định được bất động sản theo nguyện vọng của mình, sẽ tiến hành xác minh sơ bộ.
Tiến hành gặp mặt ngân hàng, làm đơn đăng ký và chuẩn bị tài liệu vay tiền.